FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वानको सूचना(मिति २०७९/११/१४ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CM/Works/NCB-12/2079/080, CM/Works/NCB-14/2079//80, CM/Works/NCB-15/2079/80) |

गाई/भैसी/बंगुरमा लाग्ने खोरेत विरुद्धको खोप र बंगुरमा लाग्ने स्वाइन फिवर विरुद्धको खोप लगाउने सम्वन्धी सूचना |

Pages