FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना !

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना(Sealed Quotation Number: CM/GOODS-02/2077/078) |

विज्ञापन कर संकलन गर्ने ठेक्का सम्बन्धी सूचना(सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०३/२२) |

दरभाउपत्र अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना (श्री दरभाउपत्र पेश गर्नुहुने सबै बोलपत्रदाताहरु) CM/NCB/GOODS-02/2077/078

Pages