FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना(CM/SQ/11, 12, 14, 15/2077/078 ) |

Saraswoti Yuwa Club Gym Samagri Kharid(शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वाहनको सूचना) सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०२/२८ |

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वाहनको सूचना (CM/SQ/GOODS/02/2077/078 & GOODS/03 (सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०२/२५))

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना CM/NCB-19/2077/078(मिति २०७८/०२/२४ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशित) |

Pages