FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना CM/NCB/GOODS-04/2080/081 (मिति २०८०/१०/१७ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना CM/NCB/GOODS-07/2080/081 (मिति २०८०/१०/०७ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना(CM/NCB/GOODS-04/2080/081) |

Pages