FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

चिसापानी धारा पतालेवन रिसोर्ट सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

चिसापानी धारा पतालेवन रिसोर्ट सडक, तीनथाना गढी(टुसाल) सडक, बटुक भैरव देखी वार्ड १२ को कार्यालय सम्म सडक, पोखर्चा थानेटार सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि विधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना |

बोसिगाउ कोट भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र दस्ताबेज |

Pages