FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा भेला सम्वन्धि सूचना !

अा.व. २०७१।०७२ सालकाे वार्षिक आय व्यय विवरण

चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धि सूचना !

यस चन्द्रागिरि नगरपालिका, बलम्वु, काठमान्डौ (२५ वटै वडा कार्यालयहरु) र विषयगत कार्यालयहरुबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को हाल सम्म सम्पादन भएका कामकारवाहि एवं विकास निर्माण, कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्वन्धमा निम्न मिति, समय र स्थानमा पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आय

Pages