FAQs Complain Problems

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रमको मस्यौदा(सुझावको लागि)

राय सुझाव पठाउँदा इमेल kbhuwaji@gmail.com वा इमेल chadragirimun@gmail.com  वा चन्द्रागिरि नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा पठाउन सकिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।