FAQs Complain Problems

Covid 19

चन्द्रागिरि नगरपालिका अन्तर्गत मिति २०७८ बैशाख ६ गतेसम्मको कोरोना उपडेट |

२०७७/१०/०८ देखि २०७७/१०/२० गते सम्म चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा गरिएको कोभिड-१९ एन्टीजिन परिक्षणको बिबरण |

कोभिड खोपका लागि नामावली पठाउने सम्बन्धमा |

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कोभिड १९ को संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि भएको व्यवस्था |

Pages