FAQs Complain Problems

बिद्यालयले भर्नुपर्ने कक्षा ८ को प्राप्तांक बिद्यालयगत संलग्न एक्सल सिट |

कक्षा ८ को प्राप्तांक बिद्यालयगत संलग्न एक्सल सिटमा इन्ट्री गरि १५ गते भित्र यस नगरपालिका शिक्षा शाखाको इमेल education.chandragirimun@gmail.com मा पठाउनु हुन् अनुरोध छ |

चन्द्रागिरी नगरपालिका शिक्षा शाखा 

Supporting Documents: