FAQs Complain Problems

दिवा खाजाका लागि हाजिरी प्रमाणित गरि पठाउने वारे(श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै) ।