FAQs Complain Problems

कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मिति २०७७ बैशाख १६ गते सम्म बिभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुद्वारा हस्तान्तरण गर्नुभएको नगद तथा स्वास्थ्य सामग्री विवरण |