FAQs Complain Problems

उपस्थित हुने सम्वन्धमा(श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका सवै प्रधानाध्यापकज्यूहरु)