FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भत्किएका भौतिक संरचनाहरुको पुन:निर्माण सम्वन्धमा ।

वडा कार्यालय (सवै)
चन्द्रागिरि नगरपालिका
प्रस्तुत विषयमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ (योजना शाखा) काे प.स. २०७२।०७३ च.न. ४०८ काे मिति २०७२।१०।०३ काे पत्र थान १ (एक) यसंसाथ संलग्न छ । पत्रकाे वेहाेरा अनुसार अावश्यक कार्य गर्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

आ.व. २०७३।०७४ को योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण कार्यक्रमा उपस्थिति सम्वन्धि सार्जनिक सूचना !

यस चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मिति २०७२ पौष २१ गते सम्पन्न दोस्रो नगर परिषद्बाट पारित निर्णय तथा वार्षिक नगर विकास योजना सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम तपशिल मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा राजनैतिक दलका, वडा नागरिक मञ्चका पदाधिकारीहरु, नागरिक समाज, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, नागरिक सच

योजनाहरु सम्झौता गर्न आउने समयावधि थप गरीएकाे सम्वन्धमा ।

यस नगरपालिकाको आ.ब. २०७२।०७३ सालको लागि नगरपरिषद्बाट पारित भएका योजनाहरु यहि २०७२ साल मंसिर मसान्त भित्र रित पूर्वक उपभोक्ता समिति गठन गरि योजना सम्झौता गर्न आउनुहुन भनिएकोमा साे समयाविध थप री २०७२ पाैष मसान्त सम्म गरिएको बेहाेरा सवैमा जानकारीको लागि अनूरोध छ ।

आवश्यक कागतपत्रहरु

चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धि सूचना !

यस चन्द्रागिरि नगरपालिका, बलम्वु, काठमान्डौ (२५ वटै वडा कार्यालयहरु) र विषयगत कार्यालयहरुबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को हाल सम्म सम्पादन भएका कामकारवाहि एवं विकास निर्माण, कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्वन्धमा निम्न मिति, समय र स्थानमा पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आय

योजनाहरु सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

यस नगरपालिकाको आ.ब. २०७२।०७३ सालको लागि नगरपरिषद्बाट पारित भएका योजनाहरु यहि २०७२ साल मंसिर मसान्त भित्र रित पूर्वक उपभोक्ता समिति गठन गरि तपशिलमा उल्लिखित कागतपत्र सहित योजना सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारी गराईन्छ ।

आवश्यक कागतपत्रहरु

१) निवेदन

Pages