FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पोखर्सचा थानेटार सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

बटुक भैरव देखि १२ न वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

तीनथाना गढी टुसाल सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

चिसापानी धारा पतालेवन रिसोर्ट सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

चिसापानी धारा पतालेवन रिसोर्ट सडक, तीनथाना गढी(टुसाल) सडक, बटुक भैरव देखी वार्ड १२ को कार्यालय सम्म सडक, पोखर्चा थानेटार सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि विधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना |

बोसिगाउ कोट भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र दस्ताबेज |

बालकुमारी मार्ग सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

बालकुमारी मार्ग सडक स्तरोन्नति र बोसिगाउ कोट भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना |

वनजन्य उद्यम प्रवद्र्धन विकास तथा वन उद्यम उपकरण खरिद अनुदानको लागि सिलवन्दि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि वन तथा भु संरक्षण विभागको सूचना ।

विज्ञापन करकाे ठेक्का सम्वन्धि वाेलपत्र आव्हानकाे सुचना ।