FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Supply & Delivery of Fire Fighting Vehicles (CM/NCB/GOODS/07/2076/077) |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CM/NCB/GOODS/05/2076/077) |

दमकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना |

मोटरबाइक खरिद गर्न दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना |

क्याटलग सपिङ विधिबाट एम्वुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Hard Top Jeep, 4WD(Ambulance) को Technical Specification

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(CM/NCB/18/2076/077, CM/NCB/19/2076/077, CM/NCB/20/2076/077, CM/NCB/21/2076/077, CM/NCB/22/2076/077 ) |

शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद, दाखिला र खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा |

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रकाशित मिति २०७७-०१-२५)

खरिद दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |