FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलवन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।११।२४) ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना(सूचना प्रकाशित मिति २०७६।११।२४)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(CM/NCB/11/2076/077, CM/NCB/12/2076/077) |

पोखर्सचा थानेटार सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

बटुक भैरव देखि १२ न वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

तीनथाना गढी टुसाल सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

चिसापानी धारा पतालेवन रिसोर्ट सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

चिसापानी धारा पतालेवन रिसोर्ट सडक, तीनथाना गढी(टुसाल) सडक, बटुक भैरव देखी वार्ड १२ को कार्यालय सम्म सडक, पोखर्चा थानेटार सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि विधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना |

बोसिगाउ कोट भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र दस्ताबेज |

बालकुमारी मार्ग सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |