सूचना तथा समाचार

भत्किएका भौतिक संरचनाहरुको पुन:निर्माण सम्वन्धमा ।

वडा कार्यालय (सवै)
चन्द्रागिरि नगरपालिका
प्रस्तुत विषयमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ (योजना शाखा) काे प.स. २०७२।०७३ च.न. ४०८ काे मिति २०७२।१०।०३ काे पत्र थान १ (एक) यसंसाथ संलग्न छ । पत्रकाे वेहाेरा अनुसार अावश्यक कार्य गर्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

आ.व. २०७३।०७४ को योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण कार्यक्रमा उपस्थिति सम्वन्धि सार्जनिक सूचना !

यस चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मिति २०७२ पौष २१ गते सम्पन्न दोस्रो नगर परिषद्बाट पारित निर्णय तथा वार्षिक नगर विकास योजना सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम तपशिल मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा राजनैतिक दलका, वडा नागरिक मञ्चका पदाधिकारीहरु, नागरिक समाज, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, नागरिक सच

Pages