आव २०७२।०७३ सालको तेस्रो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मिति २०७३।०३।३० गते नैकाप फुटवल ग्राउण्डमा सम्पन्न भएका केहि झलकहरु

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।