सवारी साधन (जीप) खरीद सम्वन्धी सिलवन्दी बाेलपत्र माग गरेकाे सूचना (संसाेधन सम्वन्धि )