FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ?

  • सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका ।