Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

वडा नं. १३

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १३, पुरानो नैकाप को परिचय

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १३ साबिक चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा १९ र २१ अर्थात विगत को पुरानो नैकाप गाबिसमा पर्दछ।