वडा नं. ११

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ११, सतुंगल को परिचय

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ११ साबिक चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा १६ अर्थात विगत को सतुंगल गाबिस वडा नं ८ र ९ मा पर्दछ।