तपाईलाई हाम्राे नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
50% (53 votes)
राम्रो
29% (30 votes)
ठिकै
21% (22 votes)
Total votes: 105