FAQs Complain Problems

संस्थागत/ निजि बिद्यालयहरुमा प्राप्तहुने १०% छात्रवृत्तिका लागि सूचना

सूचना !!! सूचना !!! सूचना!!!

यस चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत संचालन भएका संस्थागत/ निजि बिद्यालयहरुले छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार  उपलब्ध गर्ने १०% छात्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित अविभावकहरुले नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा देहाय वमोजिम विवरण सहित मिति २०७५/०१/२५ गते भित्र निवेदन दिनुहुन आनुरोध छ |

आवश्यक कागजातहरु

  1. अविभावकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  2. बिद्यार्थीको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि
  3. बिद्यार्थीको अघिल्लो कक्षाको लब्धांक (Mark-sheet) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  4. सम्बन्धित क्षेत्र पहिचान हुने परिचय पत्र (अपाङ्ग, बिपन्न, दलित, महिला, जेहेन्दार आदि खुल्ने परिचय पत्रहरु)
  5. बसोबास गरेको सम्बन्धित वडाको सिफारिस

पोल (Poll)

तपाईलाई हाम्राे नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...
धेरै राम्रो
42%
राम्रो
34%
ठिकै
24%
Total votes: 180