चन्द्रागिरी नगर भित्रको सुरक्षा सम्बन्धि बिज्ञप्ति