वडा कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. नाम थर वडा नं. हालको पद तह फोन नं. मोवाइल नं. ईमेल कैफियत
प्रदिप थापा वडा वसचिव सहायक चौथो ०१५१६७०४६,   ९८५१२०९२०९   साबिक दहचोक गा.बि.स.
राजेन्द्र कोईराला सहायक कार्यालय सहयोगी        
सरस्वती भारती गिरी वडा वसचिव सहायक चौथो ०१ ४३१२१०४,  ९८५१२०९२०१   साबिक बाडभन्ज्याङ्ग गा.बि.स.
गौरी के सी वडा वसचिव खरिदार   ९८४९५९०८४७    
भक्त मान पुतुवार सहायक सहायक दोस्रो        
कान्छा श्रेष्ठ वडा वसचिव सहायक पाचौ ०१ ४३१२१९४ ९८५१२०९२०४   साबिक थानकोट गा.बि.स.
दीपमाला कर्ण वडा वसचिव खरिदार   ९८४३२०११६१    
मनोज कुमार सिग्देल वडा वसचिव सहायक पाचौ ०१ ४३१२२९४ ९८५१२०९२०२   साबिक महादेवस्थान गा.बि.स.
बाबुराजा महर्जन सहायक सहायक दोस्रो        
१० अनिल लामा सहायक क. अ.        
११ मनोज कुमार सिग्देल वडा वसचिव सहायक चौथो ०१ ४३१२२९४ ९८५१२०९२०२   साबिक महादेवस्थान गा.बि.स.
१२ बाबुराजा महर्जन सहायक सहायक दोस्रो        
१३ अनिल लामा सहायक क. अ.        
१४ ज्ञानु महर्जन वडा वसचिव सहायक चौथो ०१ ५१६४२९८ ९८५१२०९२२४   साबिक मातातिर्थ गा.बि.स.
१५ कुमार आलेमगर सहायक सहायक दोस्रो        
१६ हिरा कृष्ण महर्जन वडा वसचिव सहायक चौथो ०१ ४३३२४०४ ९८५१२०९२२३   साबिक मच्छेगाउँ गा.बि.स.
१७ निरन्जन पन्त क्षेत्री सहायक सहायक दोस्रो        
१८ जानुका पौडेल १० वडा वसचिव क. अ. ०१ ४३१०७२३ ९८५१२०९२०७   साविक सतुंगल गाविस
१९ सुवर्ण मिजार १० सहायक कार्यालय सहयोगी        
२० जानुका पौडेल ११ वडा वसचिव क. अ. ०१ ४३१०७२३ ९८५१२०९२०७   साविक सतुंगल गाविस
२१ सुवर्ण मिजार ११ सहायक कार्यालय सहयोगी        
२२ राजु बुढाथोकी १२ वडा वसचिव सहायक चौथो ०१४३१२०६३ ९८५१२०९२०८   साबिक बलम्बु गा.बि.स.
२३ अप्सरा श्रेष्ठ १२ सहायक कार्यालय सहयोगी        
२४ अर्जुन दाहाल १३ वडा वसचिव क. अ. ०१४ ३१०७१८ ९८५१२०९२१०   साविक नयाँ नैकाप गाविस
२५ देवराज गिरी १३ सहायक कार्यालय सहयोगी        
२६ श्री थापा मगर १४ वडा वसचिव सहायक चौथो ०१४ ३१०१८५ ९८५१२०९२२५   साविक पुरानो नैकाप गाविस
२७ उपेन्द्र थापा १५ वडा वसचिव सहायक चौथो ०१४ ३१२१६१ ९८५१२०९२११   साबिक तिनथाना गा.बि.स.
२८ श्री कृष्ण कोईराला १५ सहायक कार्यालय सहयोगी