नगर प्रमुखज्यू तथा उप प्रमुखज्यूले यस नगरपालिकाकामा सरुवा भई आउनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री युवराज पौडेलज्यूलाई स्वागत तथा सरुवा भई जानु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सीता परियारज्यूलाई विदाई गर्नु हुँदै