तेस्रो नगरपरिषद्बाट पारित अा.व. २०७४।०७५ काे बार्षिक नगर विकास योजना सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम, सतुंगल पार्टी प्यालेस

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।