वडा सचिवहरुको विवरण

 

क्र.सं. नाम थर वडा नं. फोन नं./ मोवाइल नं. कैफियत
प्रदिप थापा ०१५१६७०४६, ९८५१२०९२०९ साबिक दहचोक गा.बि.स.
सरस्वती भारती गिरी ०१ ४३१२१०४, ९८५१२०९२०१ साबिक बाडभन्ज्याङ्ग गा.बि.स.
कान्छा श्रेष्ठ ३ र ४ ०१ ४३१२१९४, ९८५१२०९२०४ साबिक थानकोट गा.बि.स.
मनोज कुमार सिग्देल ५,६ र ७ ०१ ४३१२२९४, ९८५१२०९२०२ साबिक महादेवस्थान गा.बि.स.
ज्ञानु महर्जन ०१ ५१६४२९८, ९८५१२०९२२४ साबिक मातातिर्थ गा.बि.स.
हिरा कृष्ण महर्जन ०१ ४३३२४०४, ९८५१२०९२२३ साबिक मच्छेगाउँ गा.बि.स.
जानुका पौडेल १० र ११ ०१ ४३१०७२३ ९८५१२०९२०७ साविक सतुंगल गाविस
राजु बुढाथोकी १२ ०१४३१२०६३, ९८५१२०९२०८ साबिक बलम्बु गा.बि.स.
अर्जुन दाहाल १३ ०१४ ३१०७१८, ९८५१२०९२१० साविक नयाँ नैकाप गाविस
१० श्री थापा मगर १४ ०१४ ३१०१८५ , ९८५१२०९२२५ साविक पुरानो नैकाप गाविस
११ उपेन्द्र थापा १५ ०१४ ३१२१६१, ९८५१२०९२११ साबिक तिनथाना गा.बि.स.

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।