नगर प्रमुखज्यू तथा उप प्रमुखज्यू ले यस नगरपालिकाकामा सरुवा भई आउनु भएका कार्यकारी अधिकृत श्री सीता परियारज्यूलाई स्वागत गर्नु हुँदै

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।